Links

Luchthavens

Wij hernemen hier verschillende luchthavens in de wereld, van alle soorten en alle omvang met, onder meer, een meer diepgaand onderzoek van de kleine plaatselijke luchthavens in West-Europa.

Dank zij deze lijsten, zult u kunnen:

  • de luchtlijnen controleren die een luchthaven van bestemming
  • aandoen aan uw verwanten een band naar de landingen in real time
  • overlaten via de band hierboven het bestaan van kleine plaatselijke luchthavens
  • beogen de douaneformaliteiten van de gekozen bestemmingen verkrijgen

Vele luchthavens, hoofdzakelijk plaatselijke luchthavens en die van ontwikkelingslanden bezitten geen website. De band stuurt derhalve naar een internationale plaats van toezicht terug of de plaats van plaatselijke aéro-club die dit terrein gebruikt, ofwel nog, de vermelding "website niet (nog) gevonden" wanneer geen enkele mogelijke band werd gevonden of dat het onderzoek nog niet werd ingesteld.

U kunt eveneens de rechtstreekse lijnen vanaf het merendeel van de gemiddelde of belangrijke luchthavens via de plaats Flightsform.com zoeken waarvan het logo op elke fiche "luchthavens" wordt voortgebracht.

Om luchtvluchten in rechtstreekse tijd te volgen, klikt hier.

De cijfers tussen haakjes geven het aantal geïnventariseerde luchthavens aan. Als hij er aan slechts één cijfers, dat betekent dat alle luchthavens met een website worden geïnventariseerd. Als er twee cijfers zijn, geeft de eerste het aantal geïnventariseerde luchthavens, de tweede aan het aantal luchthavens waarvoor een website (reeds) werd gevonden. Het gaat vaak om een stukje tijd dat aan het onderzoek moet gewijd worden, tussen de verschillende verslagen foto's, of dan over het niet- bestaan van een eigen website of een website van toezicht door autoriteiten.

U hebt de keus tussen:

Graag willen wij opmerken dat deze lijsten noch uitvoerig noch statisch zijn en voortdurend aangepast worden.

© 20201218

 

 
Copyright Rallybel.com 2021-2025