Links

Bedrijven en tour-operators van cruises

Wij hernemen hier verschillende maatschappijen belast met de organisatie van cruises alsook sommige gespecialisserde tour-operators .

Om de positie van een schip in real time te volgen, klikt hier. Als de cruiseschip wordt uitgerust met een AIS-baken (Automatic Identificatie System) en dat hij zich in een gedekte zone voor de opsporing van het scheepvaartverkeer bevindt, zal zijn exacte positie op de kaart met de geografische lengte en breedtegraad blijken.

De cijfers tussen haakjes geven het aantal geïnventariseerde bedrijven van cruises aan.

U hebt de keus tussen:

Graag willen wij opmerken dat deze lijsten noch uitvoerig noch statisch zijn en voortdurend aangepast worden.

© 20230903

 

Luxe bedrijf Belangrijkste bedrijf Premium bedrijf Klein bedrijf
Zeilboot bedrijf Exploratie bedrijf Rivier of meer Cruisebureau
 
Copyright Rallybel.com 2021-2025