Links

Bedrijven van spoorwegen van de hele wereld

Wij hernemen hier verschillende bedrijven van spoorwegen in de wereld.

De cijfers tussen haakjes geven het aantal geïnventariseerde bedrijven van spoorwegen aan.

U hebt de keus tussen:

Graag willen wij opmerken dat deze lijsten noch uitvoerig noch statisch zijn en voortdurend aangepast worden.

© 20231218

 

 
Copyright Rallybel.com 2021-2025